Opvang & Begeleiding

Wij werken graag met vrijwilligers. Dankzij jouw inzet wordt het welzijn van onze cliënten vergroot, je maakt echt verschil.

Help mee voor een extra lekkere lunch!

Maak een feestje van de lunch op onze locatie voor kortdurende- en noodopvang!

Kortdurende opvang

De kortdurende opvang van KesslerPerspektief is bedoeld voor mensen die tijdelijk geen dak boven…

Gezinsopvang

De gezinsopvang van KesslerPerspektief is bedoeld voor gezinnen in Delft en omgeving die…

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding van KesslerPerspektief biedt ondersteuning in de thuissituatie voor mensen met…