Kessler, Perspektief
en Arosa fuseren!

Per 1 januari 2024 zijn de maatschappelijke zorg- en opvangorganisaties Kessler en Perspektief gefuseerd. De nieuwe organisatie, waar ook Arosa onder valt, zal de naam KesslerPerspektief voeren.

Onder die naam zullen we u ook aan de telefoon begroeten.
De reden voor deze stap is dat de organisaties zo de zorg aan hun cliënten kunnen verbeteren, hun ondersteunende diensten nog beter kunnen inzetten, hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen en
hun samenwerking met de betrokken gemeenten en zorgkantoren kunnen optimaliseren.

Bekijk persbericht

Samen één KesslerPerspektief

Terwijl we werken aan de nieuwe site, kunt u voorlopig alle zaken
nog via de onderstaande sites regelen.

Wat verandert er?

De organisatie en het aanbod van de zorg zullen niet wijzigen ten gevolge van de fusie, behalve dat het zorgaanbod breder wordt. De zorglocaties blijven gehandhaafd. Voor cliënten en medewerkers zal er op 1 januari 2024 dus niet heel veel veranderen.

Maak kennis met
de nieuwe directie

De Raad van Bestuur van KesslerPerspektief bestaat uit Miriam Heringa en Bram Schinkelshoek. Miriam gaf leiding aan Perspektief en Arosa, Bram was bestuurder van Kessler.
Miriam zegt over de fusie: “Vanaf 2021 hebben we de mogelijkheden van een intensieve samenwerking verkend, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen sterker staan. We zijn het fusietraject aangegaan vanuit eigen kracht. Hoewel we na de fusie natuurlijk ook in financiële zin samen sterker staan, is er geen financiële noodzaak om te fuseren.”

“Gezien alle mooie plannen en mogelijkheden voor zowel medewerkers als cliënten en de keten, is het logisch dat we allemaal heel enthousiast zijn over de fusie van Kessler en Perspektief, inclusief Arosa. We hebben er het volste vertrouwen in dat we samen een organisatie neer kunnen zetten die de maatschappelijke zorg en de opvang in onze regio naar een nog hoger plan tillen”, vult Bram aan.