Beschermd thuis

Bij Beschermd Thuis wonen mensen in een eigen woning of in één van onze groepswoningen. De woningen zijn niet geclusterd, zoals bij Beschermd Wonen, maar liggen vaak verspreid over een wijk. 

Wat houdt Beschermd thuis in?

In de wijk is 24-uurs zorg en ondersteuning aanwezig op afroep. Dit vereist een bepaalde mate van zelfstandigheid. En cliënt met Beschermd Thuis moet namelijk zelf de betreffende hulp of ondersteuning kunnen bellen wanneer hij/zij een hulpvraag heeft. Ook moet iemand zijn of haar hulpvraag voldoende kunnen formuleren én even kunnen wachten op de invulling ervan.

Wanneer een iemand bij ons binnenkomt, bekijken we samen wat er speelt. Wat zijn de redenen dat zelfstandig wonen op dit moment niet lukt? Heeft iemand te maken met psychische en/of fysieke klachten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? En hoe kunnen wij hierin zo goed mogelijk ondersteunen? Samen maken we een begeleidingsplan met bijbehorende doelen. 

Bij Beschermd thuis bieden we hulp en ondersteuning op alle levensgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Cliënten worden bij ons bijvoorbeeld ondersteund bij het creëren van een dagstructuur, maar ook in het ordenen van een administratie, het bijhouden van huishoudelijke taken en het bereiden van een gezonde maaltijd. We ondersteunen mensen bij hun zoektocht naar zelfstandige huisvesting en werk. Ook werken we aan het opbouwen van een steunend netwerk of aan het afbouwen van middelengebruik. Het doel van Beschermd Thuis is na verloop van tijd zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij. 

Een onderdeel van Beschermd thuis is ‘volledig pakket thuis’ (VPT). Deze vorm van zorg en ondersteuning is bedoeld voor mensen met een Wlz-indicatie die langdurig zorg nodig hebben, maar wél thuis kunnen blijven wonen. Welke zorg en ondersteuning iemand ontvangt, staat in zijn/haar zorgprofiel. Deze wordt meegeleverd met de indicatie. Te denken valt aan: verpleging en persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling, vervoer naar behandeling of begeleiding, geven van eten en drinken, schoonhouden van de woonruimte en/of logeeropvang.