Beschermd wonen

Bij KesslerPerspektief bieden we Beschermd Wonen aan mensen bij wie zelfstandig wonen tijdelijk niet lukt. Dit kan komen door verschillende oorzaken, waaronder bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek of een lichtverstandelijke beperking.

Wat houdt Beschermd wonen in?

Mensen die in aanmerking komen voor Beschermd wonen, krijgen bij ons een plek in één van onze woonvoorzieningen. Zij hebben allen een zelfstandig appartement met een eigen keuken, douche en toilet. Doordat de appartementen bijeen geclusterd zijn, is er 24 uur per dag zorg en begeleiding aanwezig.

Wanneer een iemand bij ons binnenkomt, bekijken we samen wat er speelt. Wat zijn de redenen dat zelfstandig wonen op dit moment niet lukt? Heeft iemand te maken met psychische en/of fysieke klachten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? En hoe kunnen wij hierin zo goed mogelijk ondersteunen? We maken samen een begeleidingsplan met bijbehorende doelen. 

Op onze locaties voor Beschermd wonen bieden we hulp en ondersteuning op alle levensgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Cliënten worden bijvoorbeeld ondersteund bij het creëren van een dagstructuur, maar ook in het ordenen van een administratie, het bijhouden van huishoudelijke taken en het bereiden van een gezonde maaltijd. We ondersteunen mensen bij hun zoektocht naar zelfstandige huisvesting en werk. Ook werken we aan het opbouwen van een steunend netwerk, of aan het afbouwen van middelengebruik.

Het uiteindelijke doel van Beschermd wonen, is zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Eventueel in combinatie met ambulante begeleiding. Wanneer zelfstandig wonen op de lange termijn toch niet mogelijk blijkt, leiden we een cliënt richting de langdurige zorg.