Landurige zorg

Bij KesslerPerspektief bieden wij langdurige zorg en ondersteuning aan cliënten bij wie zelfstandig wonen niet meer lukt. Wij bieden een veilige omgeving én de benodigde ondersteuning, zorg en/of behandeling.

Wat houdt Langdurige zorg in?

Cliënten wonen bij ons in een zelfstandig appartement in een appartementencomplex. Of op een kamer, met een gedeelde voorzieningen (woonkamer, badkamer, keuken en toilet). Op iedere langdurige zorglocatie is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Wanneer een cliënt bij ons binnenkomt, bekijken we samen wat er speelt.

  • Waar stagneert het in het dagelijks leven?
  • Met welke psychische en/of fysieke klachten heeft iemand te maken?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?
  • En hoe kunnen wij hierin zo goed mogelijk ondersteunen?

We maken samen een begeleidingsplan met bijbehorende doelen. Samen proberen we, met kleine stapjes, het leven van onze cliënten te verrijken.

Op onze locaties voor langdurige zorg bieden wij gevraagd en ongevraagd hulp en ondersteuning op alle levensgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Cliënten worden bij ons bijvoorbeeld ondersteund bij het creëren van een dagstructuur, maar ook in dagelijkse handelingen als tanden poetsen en eten. Sommige bewoners activeren we richting dagbesteding of (vrijwilligers)werk. Bij anderen werken we aan het opbouwen van een steunend netwerk, of aan stoppen met middelengebruik.

Langdurige zorg is gericht op stabilisatie en behoud van mogelijkheden. Om onze cliënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen, werken we onder meer samen met behandelaren, betrokken ketenpartners en ggz-instellingen, mondzorginstellingen, huisartsen, medische zorginstellingen en dagbestedingslocaties. 

Ontwikkelingen in de zorg volgen we op de voet. Momenteel analyseren we bijvoorbeeld hoe we onze medicatieverstrekking kunnen digitaliseren. Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe methodiek en onderzoeken we in samenwerking met de Haagse Hogeschool hoe gezonde voeding onze cliënten kan ondersteunen.