Zorg & Dienstverlening

Bij KesslerPerspektief kunnen cliënten terecht voor opvang, begeleiding, wonen en zorg. Afhankelijk van de situatie bieden wij hulp en ondersteuning op een van onze woonlocaties of in de thuissituatie van een cliënt.

Wonen & Zorg

Zoek je hulp? Wij hebben locaties voor beschermd wonen/beschermd thuis, langdurige zorg en forensische zorg.

Opvang & Begeleiding

Zoek je hulp? Wij hebben opvanglocaties wanneer je (tijdelijk) dakloos bent en bieden ambulante begeleiding.

Aanpak huiselijk geweld

Wij bieden hulp en opvang aan iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld of hierdoor in de problemen is geraakt.