Onze locaties

Bezoek onze locaties in Den Haag, Delft en Rotterdam, waar KesslerPerspektief zich inzet voor sociaal kwetsbare mensen. Kies een stad om meer te weten te komen over de beschikbare hulp.

Noodopvang Delagoa

Noodopvang Delagoa biedt noodopvang bij dakloosheid. Ook is er opvang voor lichamelijk zieke cliënten. Je krijgt er hulp en begeleiding gericht op het verbeteren van jouw persoonlijke situatie en het vinden van passende huisvesting.

Noodopvang Schenkweg 

Noodopvang Schenkweg biedt 24-uurs opvang bij dakloosheid. Je krijgt er hulp en begeleiding gericht op het verbeteren van jouw persoonlijke situatie en het vinden van passende huisvesting.

Noodopvang Tezamen

Noodopvang Tezamen biedt 24-uurs opvang bij dakloosheid. Je krijgt er hulp en begeleiding gericht op het verbeteren van jouw persoonlijke situatie en het vinden van passende huisvesting.

Forensische zorg Woonlocatie Elias Stein

Woonlocatie Elias Stein is een forensische doorstroomvoorziening waar tijdelijk gewoond kan worden. Tijdens jouw verblijf werken we met je aan zelfstandigheid met betrekking tot wonen, werken en meedoen in de maatschappij.

Klik hier voor meer informatie

Langdurige Zorg Viljoen

Locatie Viljoen is een woonvoorziening voor mensen die behoefte hebben aan een veilige omgeving waar zij langdurig mogen wonen en zowel begeleiding als persoonlijke verzorging krijgen. We bieden 24-uurs begeleiding, toezicht en verzorging.

Langdurige zorg Toussaint

Locatie Toussaint is geschikt voor mensen die behoefte hebben aan een ruime groepswoning, waar zij voor langere tijd mogen wonen. Op deze locatie bieden wij 24-uurs begeleiding en ondersteuning. In het pand naast Toussaint hebben wij 5 plekken voor mensen met een Wmo-indicatie.

De la Reyweg 

Aan De la Reyweg bevinden zich ons hoofdkantoor en onze ondersteunende diensten. Ook is het de thuisbasis voor het activiteitenteam.

Zorg & Wonen De La Reyweg

Aan De la Reyweg hebben wij een speciale verpleeghuisafdeling voor mensen die niet direct terecht kunnen in een regulier verpleeghuis. Naast lichamelijke verzorging en verpleging bieden wij er ook begeleiding bij andere problemen, zoals schulden, ernstige psychische aandoeningen en/of verslavingen. 

Intensief wonen De La Reyweg

Onze intensief wonen-locatie aan De La Reyweg is bedoeld voor cliënten met psychiatrische problematiek die behoefte hebben aan een tijdelijke, veilige woonplek met 24-uurs begeleiding en zorg. De begeleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling en stabilisatie of herstel.

Kortdurende Opvang Zamenhof

Locatie Zamenhof biedt kortdurende opvang aan cliënten vanaf 18 jaar die uit een situatie van dakloosheid komen. Er is 24-uurs begeleiding, toezicht en ondersteuning. De begeleiding is gericht op het vinden en behouden van passende vervolghuisvesting en het opbouwen van een sociaal netwerk. 

Pakkie Deftig Zamenhofstraat 

In onze Pakkie Deftig winkel aan de Zamenhofstraat worden vintagekleding, -schoenen en -accessoires verkocht. Alles voor een vriendelijke prijs. De winkel is voor iedereen toegankelijk en alleen gesloten op zondag. Iedere laatste zaterdag van de maand kun je een leuke workshop bij ons volgen, gegeven door een professional.

Pakkie Deftig De La Reyweg

In onze Pakkie Deftig winkel aan De La Reyweg worden vintagekleding, schoenen en accessoires verkocht. Alles voor een vriendelijke prijs. De winkel is voor iedereen toegankelijk en geopend op dinsdag en woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Langdurige zorg Anjerhof – Naaldwijk

Locatie Anjerhof is een woonvoorziening met langdurige zorg. Je hebt hier een eigen woning en er is 24-uurs begeleiding. We werken samen aan het bereiken van stabiliteit en voorkomen van achteruitgang. 

Ambulant Haaglanden Noord

Route   >

Ambulante begeleiding van KesslerPerspektief biedt ondersteuning in de thuissituatie voor mensen met een zelfstandige woning, bij wie het even niet lukt om het leven zelfstandig vorm te geven. Het team Ambulant Haaglanden Noord ondersteunt cliënten in de regio Den Haag.

Noodopvang Spoorsingel

Noodopvang Spoorsingel biedt 24-uurs opvang bij dakloosheid. We hebben 48 plekken voor volwassenen (vanaf 23 jaar), 12 plekken voor jongeren (18-23 jaar) en enkele crisisplekken. In de noodopvang delen cliënten een kamer met anderen. Ze krijgen een bed, een douche, een kop koffie en drie keer per dag een warme maaltijd. Onze begeleiders ondersteunen cliënten richting een zelfstandige woon- en leefsituatie. De locatie Spoorsingel geldt ook als gemeentelijk inschrijfadres (postadres) voor dak- en thuislozen. De toestemming tot inschrijving wordt per individu verstrekt door de gemeente Delft, waarna deze wordt gefaciliteerd door KesslerPerspektief.

Kortdurende Opvang Delft

Route   >

De Kortdurende Opvang biedt een tijdelijke woonvoorziening aan daklozen die begeleiding nodig hebben op verschillende leefgebieden, gericht op doorstroom naar eigen huisvesting. De voorziening bestaat uit verschillende individuele woonruimtes waarbij overdag (preventief en op afroep) toezicht en ondersteuning aanwezig is. In de nacht is er sprake van bereikbaarheid. Cliënten stromen in vanuit de noodopvang. Na een verblijfsduur van gemiddeld 18 tot 24 maanden zijn cliënten in staat door te stromen naar een zelfstandige woonvoorziening dan wel een vervolgvoorziening.

Short Stay Abtswoude

Short Stay Abtswoude is onderdeel van Abtswoude Bloeit; een voormalig verzorgingshuis waar studenten, ouderen, cliënten van KesslerPerspektief, medewerkers van Pieter van Foreest en momenteel ook vluchtelingen uit Oekraïne samenwonen onder één dak. Short Stay Abtswoude is een tijdelijke woonlocatie met 32 appartementen waar cliënten verder kunnen stabiliseren na een periode van dak- of thuisloosheid. Het is een tussenstap naar een reguliere woning.

Gezinsopvang

Route   >

KesslerPerspektief biedt in Delft 17 systeemplekken aan voor de opvang van gezinnen die dakloos zijn (of dreigen te worden). Via het Daklozenloket van de gemeente Delft wordt het gezin aangemeld. Deze gezinnen worden opgevangen in een woning van KesslerPerspektief. De woningen staan op naam van KesslerPerspektief en worden doorverhuurd aan de gezinnen. Zorg en wonen zijn gekoppeld; het begeleidingsplan is een voorwaarde van het huurcontract. De begeleiders van KesslerPerspektief zijn tijdens kantoortijden bereikbaar en houden toezicht. Buiten kantoortijden is er sprake van een bereikbaarheidsdienst die in noodgevallen begeleiding kan bieden.

Ambulant MO

Route   >

Ambulant MO van KesslerPerspektief biedt expertise en begeleiding voor mensen die te maken hebben met dakloosheid. Het team Ambulant MO trekt samen met de cliënt op om succesvol de reis te maken van de straat naar een eigen voordeur.

Ambulant Haaglanden Oost

Route   >

Ambulante begeleiding van KesslerPerspektief biedt ondersteuning in de thuissituatie voor mensen met een zelfstandige woning bij wie het even niet lukt om het leven zelfstandig vorm te geven. Het team Ambulant Haaglanden Oost ondersteunt cliënten in Delft, Pijnacker-Nootdorp en de regio Gouda.

Ambulant Haaglanden West

Route   >

Ambulante begeleiding van KesslerPerspektief biedt ondersteuning in de thuissituatie voor mensen met een zelfstandige woning bij wie het even niet lukt om het leven zelfstandig vorm te geven. Het team Ambulant Haaglanden West ondersteunt cliënten in Delft, Westland, Midden-Delfland en Rijswijk.

Beschermd Wonen Meerkoetlaan

Onze beschermd wonen locatie aan de Meerkoetlaan biedt een veilige plek aan 22 cliënten van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Cliënten hebben een kamer met douche en toilet. Daarnaast zijn er een gezamenlijke woonkamer en keuken waar activiteiten worden georganiseerd. Naast de cliënten die bij ons wonen begeleiden wij 22 cliënten in een beschermde thuissituatie.

Langdurige Zorg Händellaan

Onze woonlocatie aan de Händellaan biedt langdurige zorg en een veilige woonplek voor 21 cliënten die niet meer thuis kunnen wonen en te maken hebben met ggz-problematiek. Iedere cliënt heeft een zelfstandig appartement. Daarnaast zijn er een gezamenlijke keuken en woonkamer. Wij bieden begeleiding op psychosociaal gebied en (ondersteuning bij) verzorging en verpleging. Alle maaltijden worden door de begeleiding (soms in samenwerking met cliënten) bereid en gezamenlijk gegeten. Daarnaast worden regelmatig diverse activiteiten georganiseerd zoals bioscoopuitjes, bowlen en bingo.

Beschermd Wonen Tanthof West/Nigeriastraat

Onze beschermd wonen locatie aan de Nigeriastraat biedt een veilige plek aan 14 cliënten van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben. Cliënten hebben een zelfstandig appartement met eigen keuken, douche en toilet. Doordat de appartementen bijeen geclusterd zijn, is er 24 uur per dag zorg en begeleiding aanwezig. Daarnaast begeleiden wij een aantal cliënten in Delft (onder meer in de wijk Tanthof West) en in het Westland. Samen met cliënten werken we aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid om zo snel mogelijk weer zelfstandig te kunnen wonen en leven.

Langdurige Zorg De Kogelgieterij

De Kogelgieterij is de grootste Wlz-locatie van KesslerPerspektief in Delft met 24-uurs zorg en ondersteuning voor 30 bewoners van 18 jaar en ouder die kampen met een psychiatrische achtergrond. Soms speelt er verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Elke woonruimte beschikt over een eigen keuken en sanitair. Daarnaast zijn er een grote woonkamer en keuken waar bewoners gezamenlijk kunnen eten. Er is een kok aanwezig die vrijwel dagelijks verse gerechten bereidt. Ook zijn er een kleine achtertuin en een crea-ruimte waar regelmatig activiteiten worden aangeboden.

Langdurige Zorg Brasserskade

Locatie Brasserskade is een woonlocatie voor 24 ggz-patiënten die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. Wij ondersteunen hen bij alle algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals wassen, eten en het huishouden bijhouden. Onze bewoners hebben elk een eigen woonunit met keuken en badkamer. Daarnaast zijn er een algemene ruimte en een grote tuin. Locatie Brasserskade ligt tegen de binnenstad van Delft en het GGZ-terrein aan. Tram 1 stopt voor de deur. Dit maakt de locatie geschikt voor cliënten die er graag opuit gaan of die het leuk vinden om te koken.

Langdurige Zorg Anjerhof

Locatie Anjerhof biedt een langdurige woonplek met 24-uurs zorg en ondersteuning voor cliënten met een ggz-achtergrond. Wij ondersteunen hen bij alle algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals wassen, eten en het huishouden bijhouden. De locatie biedt 16 zelfstandige kamers en drie kleine appartementen waar cliënten gezamenlijk wonen (twee personen). Cliënten delen een keuken, wc en badkamer. Er zijn vier woonlagen, elk met een balkon. De locatie ligt aan de rand van Naaldwijk; alle winkels zijn op loopafstand.

De beschermde woonvorm op locatie Schoonegge biedt een veilig (tijdelijk) thuis voor cliënten met een (zeer) intensieve of specifieke begeleidingsvraag. Op deze locatie hebben we plek voor 63 cliënten, vanaf 18 tot ongeveer 70 jaar. 

Aelbrechtskade 195

Aelbrechtskade

Aan de Aelbrechtskade 195 in Rotterdam bevindt zich het hoofdkantoor van Arosa, samen met de bijbehorende ondersteunende diensten.