Locatie Schoonegge – Rotterdam

De beschermde woonvorm op locatie Schoonegge biedt een veilig (tijdelijk) thuis voor cliënten met een (zeer) intensieve of specifieke begeleidingsvraag. Op deze locatie hebben we plek voor 63 cliënten, vanaf 18 tot ongeveer 70 jaar.

Wat is de locatie Schoonegge – Rotterdam?

We bieden begeleiding vanuit de Wmo en de Wlz. Ook bieden we en overbruggingszorg. Cliënten wonen bij ons in een zelfstandig appartement met een eigen keuken, douche en toilet. Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van onze gemeenschappelijke woonkamer en keuken.

Een beschermde woonvorm kan uitkomst bieden wanneer zelfstandig wonen (tijdelijk) niet lukt. Bijvoorbeeld door psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en/ of een lichtverstandelijke beperking.

Wanneer een cliënt op locatie Schoonegge binnenkomt, bekijken we samen wat er speelt. Wat zijn de redenen dat zelfstandig wonen op dit moment niet lukt? Heeft iemand te maken met psychische en/of lichamelijke klachten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? En hoe kunnen wij hierin zo goed mogelijk ondersteunen? We maken samen een zorgplan met bijbehorende doelen. Dit zorgplan wordt elk half jaar geëvalueerd.

We bieden hulp en ondersteuning op alle levensgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Cliënten worden bijvoorbeeld ondersteund bij verbeteren dan wel stabiliseren van hun gezondheid. Het creëren van een dagstructuur, maar ook in het ordenen van een administratie, het bijhouden van huishoudelijke taken en het bereiden van een gezonde maaltijd. We ondersteunen mensen, indien mogelijk, bij hun zoektocht naar zelfstandige huisvesting, dagbesteding en/ of (vrijwilligers)werk. Hierbij kunnen cliënten ook gebruik maken van onze inpandige dagbesteding.  Ook werken we aan het opbouwen van een steunend netwerk. Ons doel is het aanleren van vaardigheden die de persoonlijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid zo veel mogelijk stimuleren en ondersteunen.

Op locatie Schoonegge werken persoonlijk begeleiders, verzorgenden IG’s, medewerkers woonzorg, huismeesters en nachtmedewerkers. Zij bieden 24 uur per dag geplande- en ongeplande begeleiding. Zij werken, waar nodig, nauw samen met onze Rotterdamse ketenpartners.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via: 

E-mail: zorgbemiddelingrdam@kesslerperspektief.nl

Telefoonnummer: 088 – 530 00 00