Verpleeghuiszorg

Op de afdeling Zorg en Wonen van KesslerPerspektief hebben we een speciale verpleeghuisafdeling ingericht voor mensen met een gecombineerde zorgvraag. Deze mensen ervaren problemen op het gebied van hun psychische, sociale en lichamelijke gezondheid. De afdeling heeft 34 bedden. Vier ervan worden gebruikt als eerstelijnsvoorziening voor cliënten die tijdelijke zorg nodig hebben en na een periode weer uitstromen. 

Wat houdt Verpleeghuiszorg in?

Wanneer iemand bij ons binnenkomt, bekijken we samen wat er speelt. Met welke klachten heeft iemand te maken? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Welke zorg, ondersteuning en verpleging is er nodig? En hoe kunnen wij hierin zo goed mogelijk ondersteunen? Samen maken we een begeleidingsplan met bijbehorende doelen. We bieden hulp en ondersteuning op alle levensgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Cliënten worden bij ons bijvoorbeeld ondersteund bij het creëren van een dagstructuur. Daarnaast is er speciale aandacht voor problemen als schulden, verslavingen en psychische aandoeningen.