Noodopvang

Bij KesslerPerspektief bieden wij noodopvang aan cliënten die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben en nergens anders terechtkunnen. Bijvoorbeeld vanwege, een woningontruiming, een faillissement, schulden, verslavings- of ggz-problematiek.

Wat houdt de Noodopvang in?

In de noodopvang delen cliënten een kamer met een aantal anderen. Ze krijgen een bed, een douche, een kop koffie en drie keer per dag een maaltijd. Ook is er de mogelijkheid om kleding te wassen en benodigde telefoontjes te plegen.

In Den Haag hebben wij drie locaties (210 plekken) voor noodopvang aan volwassenen (vanaf 23 jaar) en een ziekenboeg met 5 plekken voor wanneer er extra zorg nodig is . In Delft hebben wij één locatie voor noodopvang. We hebben daar 48 plekken voor volwassenen (vanaf 23 jaar) en twaalf plekken voor jongeren (18-23 jaar). Alle locaties liggen centraal en zijn goed bereikbaar.

Vanuit de noodopvang ga je op zoek naar een zelfstandige woonplek. Heb je hierbij hulp en ondersteuning nodig? Dan heb je een Wmo-indicatie nodig van de gemeente. In deze indicatie staat welke begeleiding je krijgt, door welke organisatie je begeleid wordt én aan welke doelen je gaat werken. Wanneer wij de begeleiding bieden, onderzoeken we samen de situatie. Wat speelt er in jouw leven? Wat heeft geleid tot de dakloosheid? Wat zijn je persoonlijke mogelijkheden en beperkingen? Hoe kunnen wij hier zo goed mogelijk op aansluiten? En wat is er nodig om het leven weer zelfstandig vorm te geven? We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het vinden van passende huisvesting en/of werk, bij het op orde brengen van financiën of het aanpakken van een verslaving.

Wij geloven in herstel en nieuwe kansen. Ons doel is dan ook om voor iedere cliënt bestaanszekerheid te vergoten en dakloosheid te bestrijen. Wanneer 24uurs ondersteuning nodig is, leiden wij iemand naar een beschermde woonvoorziening of richting de langdurige zorg.