Gezinsopvang

De gezinsopvang van KesslerPerspektief is bedoeld voor gezinnen in Delft en omgeving die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben en nergens anders terechtkunnen. Bijvoorbeeld vanwege een woningontruiming, een faillissement, schulden, verslavings- of ggz-problematiek.

Wat houdt Gezinsopvang in?

Kom je in aanmerking voor gezinsopvang? Dan kun je met je gezin terecht in één van onze woningen/appartementen, verspreid over Delft. Ook krijg je ondersteuning en begeleiding vanuit onze organisatie. Deze is gericht op het uit de weg ruimen van de dingen die een zelfstandige woon- en leefsituatie (tijdelijk) in de weg staan. Samen onderzoeken we wat er speelt er in jullie levens.

  • Wat heeft geleid tot de dakloosheid?
  • Wat zijn jullie persoonlijke mogelijkheden en beperkingen?
  • Hoe kunnen wij hier zo goed mogelijk op aansluiten?
  • En wat is er nodig om het leven weer zelfstandig, met het eigen gezin, vorm te geven?

We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het vinden van passende huisvesting en/of werk, bij het op orde brengen van financiën of het aanpakken van een verslaving.

Vanuit de ondersteuning is er specifieke aandacht voor kinderen. Zij worden ondersteund bij de verwerking van hetgeen ze meegemaakt hebben. Om zo de negatieve gevolgen van eventuele traumatische ervaringen te voorkomen of verminderen.

Wij geloven in herstel en nieuwe kansen. Ons doel is dan ook om voor ieder bestaanszekerheid te vergoten en dakloosheid te bestrijden. Wij werken hiertoe samen met diverse ketenpartners op gebied van zorg en welzijn. Wanneer zelfstandig wonen niet haalbaar blijkt, leiden wij alle gezinsleden naar een passende, langdurige(re) vorm van huisvesting en begeleiding.