Cliëntenraad

Bij KesslerPerspektief hechten we veel waarde aan medezeggenschap. We hebben dan ook actieve cliëntenraden, die de belangen van alle bewoners, cliënten en soms ook naasten vertegenwoordigen en behartigen. 

Wat houdt een cliëntenraad in?

KesslerPerspektief heeft een centrale cliënten- en naastenraad die gaat over zaken die de hele organisatie raken. Daarnaast zijn er drie decentrale cliëntenraden: één voor Arosa (Aanpak Huiselijk Geweld), één voor Opvang & Begeleiding en één voor Wonen & Zorg. In die laatste hebben ook naasten van bewoners en cliënten zitting. Veel locaties van Wonen & Zorg hebben ook een eigen lokale cliënten- en naastenraad. Zodat medezeggenschap uitgeoefend kan worden waar dat het meeste effect heeft.

De cliëntenraden vormen een evenwichtige afspiegeling van onze cliënten en bewoners. Ze brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen aan de raad van bestuur. Denk bijvoorbeeld aan de totstandkoming van beleid, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening of veranderingen in de organisatie van zorg. 

De raden werken zelfstandig en worden waar nodig ondersteund door een cliëntenraadondersteuner.