Vrienden van KesslerPerspektief

De Vrienden van de Kessler Stichting heeft als doel het bijeenbrengen van gelden en het inzetten daarvan voor de zorg voor dak- en thuislozen in het algemeen en in het bijzonder ten behoeve van extra activiteiten en/of uitgaven die niet tot de normale exploitatie van de Kessler Stichting gerekend kunnen worden.

Meer informatie

Wat is de Vrienden van KesslerPerspektief?

De dienstverlening van KesslerPerspektief wordt bekostigd vanuit de Wmo, de WLz en het ministerie van Justitie. Voor extra welzijns- en ontspanningsactiviteiten die niet bekostigd worden vanuit de financiers zijn we aangewezen op giften, donaties en fondsbijdragen.  Bijvoorbeeld, extra aandacht voor de feestdagen, kleding, een knipbeurt, pedicure en uitjes. Deze aparte inkomsten worden beheerd door de stichting Vrienden. Op deze website leest u meer over hun doelstelling, activiteiten en verantwoording. 

Klik hier voor meer informatie