Nazorg detentie

KesslerPerspektief biedt nazorg aan mensen die in aanraking zijn geweest met justitie. Dit doen wij samen met Bureau Nazorg. Cliënten wonen bij ons op een kamer met gedeelde voorzieningen (woonkamer, badkamer, keuken en toilet). Op onze locaties gelden strikte huisregels. Bij overtreding volgen sancties of wordt aangifte gedaan bij de politie.

Wat houdt Nazorg detentie in?

Wanneer iemand bij ons binnenkomt, bekijken we samen met Bureau Nazorg wat er speelt. Wat is er gebeurd? Heeft iemand te maken met psychische en/of fysieke klachten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Wat is er nodig om weer zelfstandig te functioneren in de maatschappij? En hoe kunnen wij hierin zo goed mogelijk ondersteunen? Samen maken we een begeleidingsplan met bijbehorende doelen, gericht op het:

 • verwerven van een inkomen;
 • aanleren van vaardigheden om zelfstandig te wonen en zich te verzorgen;
 • in kaart brengen en oplossen van schulden;
 • realiseren van een veilige, zelfstandige woonomgeving;
 • verwerven van passende dagbesteding of werk;
 • regelen van benodigde aanvullende hulpverlening;
 • opbouwen van een steunend netwerk.

Onze begeleiding kent drie verschillende trajecten: 

 • Laag intensieve begeleiding (4-6 uur per week).
  Een cliënt kan veel zelf. We maken afspraken en geven instructies. Bij vragen of zorgen is er 24 uur per dag een hulpverlener telefonisch bereikbaar. 
 • Middel intensieve begeleiding (6-8 uur per week).
  We pakken samen met de cliënt taken op om de eigen vaardigheden te versterken. Waar nodig worden taken overgenomen. Er is 24 uur ondersteuning beschikbaar. 
 • Intensieve begeleiding (meer dan 8 uur per week).
  Waar mogelijk voert een cliënt taken zelf uit, onder toezicht. We nemen veel taken over. Er is 24 uur per dag hulpverlening nabij. 

Het doel van Nazorg detentie is om de persoonlijke situatie van cliënten te verbeteren en versterken en zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. Én om herhaling of terugval te voorkomen. We werken dan ook nauw samen met diverse collega-zorgverleners en strafpartners.