Competentiegericht
Begeleiden

Iedere cliënt van KesslerPerspektief kan bij ons rekenen op een hartelijke ontvangst, onvoorwaardelijk acceptatie en professionele ondersteuning.

Wat houdt CGB in?

Onze ervaring leert dat veel mensen (een deel van) hun zelfstandigheid herwinnen met de juiste ondersteuning. Met onze cliënten zoeken we daarom naar de meest geschikte oplossingen voor hun situatie of naar manieren om deze beter te hanteren. We hebben daarbij aandacht voor ieders mogelijkheden, wensen en ambities en benaderen cliënten op een manier die bij hen past. Dit vormt het fundament van onze methodische begeleiding: competentiegericht begeleiden (CGB). CGB geeft tevens richting aan hoe medewerkers van KesslerPerspektief met elkaar omgaan, en hoe beleid wordt ontwikkeld. De methodiek is ontwikkeld door PI Research, en door Movisie erkend als goed onderbouwd. 

Vaardigheden en taken

Competent zijn betekent beschikken over voldoende vaardigheden om de taken, waarmee je in het dagelijks leven, of op de werkvloer, geconfronteerd wordt, goed uit te voeren. Een taak kan bestaan uit één of meerdere vaardigheden. Om zelfstandig te kunnen wonen, is het bijvoorbeeld belangrijk om te kunnen budgetteren, maar ook om te kunnen koken en schoonmaken. Hoe meer vaardigheden iemand bezit, des te beter  diegene in staat is om bepaalde taken uit te voeren. Op basis van de aanwezige competenties en wensen van de cliënt stellen we samen doelen op. Deze doelen zijn bijvoorbeeld gericht op:

 • sociaal netwerk/gezin;
 • werk/dagbesteding; 
 • vrije tijd en omgeving/buurt;
 • het dagelijks functioneren;
 • leefstijl/zelfzorg/medicatiegebruik.

Ook bij het ondersteunen van medewerkers in hun professionele ontwikkeling staat het behouden en versterken van competenties centraal. 

Uitgangspunten

We bieden de begeleiding gefaseerd aan. Dit zorgt voor overzicht en geeft zicht op vooruitgang en groei. De belangrijkste uitgangspunten van onze begeleiding zijn:

 • activeren van de eigen kracht;
 • kunnen functioneren in het dagelijks leven;
 • zo zelfstandig mogelijk functioneren;
 • creëren van nieuwe mogelijkheden;
 • opbouwen en activeren van een steunend netwerk;
 • luisteren naar behoeften, wensen, grenzen, normen en waarden.

Coaching en training

Tijdens een begeleidingstraject maken begeleiders gebruik van coachende, sturende technieken. Het geven van feedback op gedrag is hierbij een belangrijk instrument. Het uiteindelijke doel is het sterker maken van de cliënt in zijn huidige context en samen werken aan toekomstperspectief.

Al onze medewerkers worden geschoold en getraind in de methodiek competentiegericht begeleiden. De training wordt periodiek herhaald. In elk team zijn ‘koplopers’ aanwezig: medewerkers die de aandacht op de methodiek blijven richten. Zo borgen we de methodiek binnen onze organisatie.

Voor hulpverleners en geïnteresseerden is er het methodeboek ‘Competentiegericht begeleiden in een complexe samenleving’ (Marianne Haspels & Carli van Winsen) te verkrijgen in de boekhandel.