Intensief wonen

De afdeling Intensief  Wonen van KesslerPerspektief is gericht op dak- en thuisloze mensen met een psychiatrische aandoening, die behoefte hebben aan een tijdelijke, veilige woonplek om hun leven op orde te krijgen

Wat houdt Intensief wonen in?

Mensen die in aanmerking komen voor Intensief wonen, krijgen een kamer op onze afdeling. Zij delen een keuken, woonkamer, douche en toilet met medebewoners. Er is een gemeenschappelijke tuin en er zijn er was- en computervoorzieningen. Op onze locatie is 24 uur per dag zorg en begeleiding aanwezig. Cliënten worden ondersteund vanuit een team van professionals met uiteenlopende achtergronden. Ook werken we samen met andere organisaties, zoals de Brijder en het TOP-team van Parnassia. Samen weten we meer en kunnen we de beste zorg en ondersteuning bieden.

Wanneer iemand bij ons binnenkomt, bekijken we samen wat er speelt.

  • Met welke klachten heeft iemand te maken?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?
  • Welke zorg en ondersteuning is er nodig?
  • En hoe kunnen wij hierin zo goed mogelijk ondersteunen?

Samen maken we een begeleidingsplan met bijbehorende doelen. We bieden hulp en ondersteuning op alle levensgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Cliënten worden bij ons bijvoorbeeld ondersteund bij het creëren van een gezonde dagstructuur of het vinden en behouden van passende dagbesteding en/of werk. Daarnaast is er speciale aandacht voor psychosociale en/of psychische ondersteuning. 


Het doel van Intensief wonen is stabilisatie of verbetering van de psychiatrische problematiek. Én het aanleren van vaardigheden die ervoor zorgen dat iemand op termijn weer zelfstandig kan wonen. Wanneer zelfstandig wonen niet (meer) lukt, leiden wij iemand naar onze langdurige zorg.