Wonen & Zorg

Behoefte aan een veilige woonomgeving met ondersteuning en/of zorg? KesslerPerspektief begeleidt honderden cliënten in de omgeving Den Haag, Delft en Rotterdam.

Langdurige zorg

Bij KesslerPerspektief bieden wij langdurige zorg en ondersteuning aan cliënten bij wie zelfstandig wonen niet…

Beschermd thuis

Bij Beschermd Thuis wonen mensen in een eigen woning of in één van onze groepswoningen.

Beschermd wonen

Bij KesslerPerspektief bieden we Beschermd Wonen aan mensen bij wie zelfstandig wonen tijdelijk niet lukt.

Forensische zorg

Bij KesslerPerspektief bieden wij forensische zorg aan mensen die in aanraking zijn geweest met justitie én te maken…

Intensief wonen

De afdeling Intensief  Wonen van KesslerPerspektief is gericht op dak- en thuisloze mensen met een psychiatrische aandoening…

Verpleeghuiszorg

Op de afdeling Zorg en Wonen van KesslerPerspektief hebben we een speciale verpleeghuisafdeling ingericht…

Nazorg detentie

KesslerPerspektief biedt nazorg aan mensen die in aanraking zijn geweest met justitie.

Locatie Schoonegge – Rotterdam

De locatie Schoonegge biedt een veilig (tijdelijk) thuis voor cliënten met een (zeer) intensieve of specifieke begeleidingsvraag.