Ondernemingsraad

Bij KesslerPerspektief vinden actieve betrokkenheid van medewerkers en een veilige en inspirerende werkomgeving belangrijk. Dat kan op verschillende manieren vorm en inhoud aan worden gegeven.

Wat houdt een ondernemingsraad in?

De formele medewerkersvertegenwoordiging is geborgd bij de Ondernemingsraad. Onze OR telt 13 zetels. We streven naar een evenredige verdeling over de afdelingen en locaties. 

De ondernemingsraad vergadert meerdere keren per maand en overlegt elke maand met de bestuurders. Ze komt op voor de belangen van medewerkers en denkt mee over bedrijfseconomische, sociale en organisatorische onderwerpen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat precies beschreven waarop de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen. De OR kan al naar gelang het onderwerp advies of instemming geven. De OR stimuleert in ieder geval dat:

  • er voldoende overleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • arbeidsvoorwaarden worden nageleefd;
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;

Zo levert de raad een bijdrage aan het functioneren van onze organisatie.

De OR wordt ondersteund door een secretaris en brengt regelmatig OR-journaals uit, waarin ze medewerkers bijpraat over zaken die spelen. Waar nodig peilt de OR de mening van medewerkers of wint advies in van een expert voordat ze een passend antwoord of advies uitbrengt.