Forensische zorg

Bij KesslerPerspektief bieden wij forensische zorg aan mensen die in aanraking zijn geweest met justitie én te maken hebben met ggz-problematiek. Dit doen wij ambulant, dus aan huis, óf in één van onze woonvormen.

Wat houdt Forensische zorg in?

Wij hebben één locatie voor beschermd forensisch wonen. Hier kunnen 18 mensen wonen. Daarnaast hebben we diverse plekken voor forensische opvang en begeleiding verdeeld over onze woonlocaties. Cliënten wonen bij ons in een zelfstandig appartement in een appartementencomplex. Of op een kamer met een gedeelde voorzieningen (woonkamer, badkamer, keuken en toilet).

Wanneer iemand bij ons binnenkomt, bekijken we samen wat er speelt. Wat is er gebeurd? Heeft iemand te maken met psychische en/of fysieke klachten? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Wat is er nodig om weer zelfstandig te functioneren in de maatschappij? En hoe kunnen wij hierin zo goed mogelijk ondersteunen? Samen maken we een begeleidingsplan met bijbehorende doelen, gericht op het zo onafhankelijk mogelijk meedoen aan het dagelijks leven. 

We bieden hulp en ondersteuning op alle levensgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Cliënten worden bij ons bijvoorbeeld ondersteund bij het creëren van een dagstructuur, maar ook in het ordenen van een administratie, het bijhouden van huishoudelijke taken en het bereiden van een gezonde maaltijd. We ondersteunen mensen bij hun zoektocht naar zelfstandige huisvesting en werk. Ook werken we aan het opbouwen van een steunend netwerk of aan het afbouwen van middelengebruik.

Kwaliteitsverslag 2023

Het doel van Forensische zorg is dat mensen zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. Én om herhaling of terugval te voorkomen. We werken dan ook nauw samen met justitie en de reclassering.