Kwaliteit & toegankelijkheid

Bij KesslerPerspektief hechten we veel waarde aan de tevredenheid van onze cliënten en medewerkers. We toetsen dit regelmatig. Ook bij onze ketenpartners. De uitkomsten bepalen mede onze kwaliteit en toegankelijkheid van zorg én onze inzet en focus als werkgever.

Wat houdt kwaliteit & toegankelijkheid in?

Tevredenheid cliënten

De onafhankelijke cliënttevredenheidsonderzoeken vinden één of meerdere keren per jaar plaats. Dit verschilt per dienstverlening. Cliënten vullen zelfstandig een vragenlijst in. Op verzoek worden zij hierbij geholpen. 

Keurmerken en kwaliteitskaders

Alle zorgverleners in Nederland moeten aan bepaalde eisen voldoen, beschreven in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). KesslerPerspektief voldoet aan deze eisen. Zo werken wij bijvoorbeeld volgens het ISO 9001-keurmerk en heeft Arosa het keurmerk ‘veiligheid in de vrouwenopvang’. Daarnaast zijn er verschillende kwaliteitskaders vanuit financiers waaraan wij voldoen, zoals het kwaliteitskader Forensische zorg. Om onze kwaliteit hoog te houden zijn onze medewerkers dag in dag uit bezig met het naleven van onze procedures en het verbeteren van onze werkwijzen. Kwalitatieve goede begeleiding en zorg leveren in een veilige omgeving is niet vanzelfsprekend en is onze dagelijkse inzet.

Tevredenheid en ontwikkeling van medewerkers

Tevredenheid medewerkers

In 2021 werd onze medewerkerstevredenheid voor het laatst gemeten. Op bevlogenheid scoorden we met een 8,2! Ook op betrokkenheid, klantgerichtheid en werkgeverschap scoorden we ruim voldoende. Aandachtspunten pakken we gezamenlijk op.

Ontwikkeling medewerkers

We stimuleren onze medewerkers om zich continu te blijven ontwikkelen en scholen. Zodat zij hun functie optimaal kunnen vervullen en uitmuntende zorg en begeleiding bieden aan onze cliënten. In 2023 startten we daarom met de opzet van de KesslerPerspektief Academie. Binnen de Academie ontwikkelen we een scholingsaanbod dat medewerkers ondersteunt in hun groei en ontwikkeling. Denk aan trainingen rondom onze methodiek Competentiegericht Begeleiden (CGB), maar ook aan een introductieprogramma, verplichte trainingen en intervisies.