De laatste tien jaar is het geschatte aantal dakloze mensen volgens het CBS meer dan verdubbeld: elke nacht zijn er meer dan 30.000 mensen dakloos in Nederland.

Het clichébeeld van een warrige man met lange baard en twijfelachtige hygiëne gaat al lang niet meer op.

De groep mensen die dakloos raakt is divers; jongeren die het huis uit worden gezet, ZZP’ers die het niet rond krijgen en zelfs gezinnen met kinderen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Iedereen heeft een persoonlijk verhaal, net zoals de mensen die mee hebben gewerkt aan deze campagne. Toch zijn er vijf veel voorkomende oorzaken aan te wijzen:

 • verlies van een huis na een ingrijpende levensgebeurtenis
 • geen onderdak na verblijf in een instelling
 • huisuitzetting door opstapeling van problematiek
 • armoede en schulden
 • remigratie

Elk mens is uniek en elk verhaal is uniek. De nood om gezien te worden en mee te mogen doen is universeel.

Wonen is geen privilege. Wonen is een mensenrecht. KesslerPerspektief biedt uitkomst.

..raken mensen dakloos?

Verlies van huisvesting na levensgebeurtenis, armoede en schulden, verblijf in een instelling of huisuitzetting; remigratie

..zijn de daklozen van vandaag?

De groep dakloze mensen is divers, met jongeren, zzp-ers en gezinnen met kinderen

..feitelijk daklozen in Nederland

Niet-registreerde daklozen en daklozen in instellingen niet meegerekend.
Kessler en Perspektief herkennen zich daarom niet in de door CBS aangegeven daling: Persbericht Valente

..dreigend daklozen in Nederland

Mensen die leven in de marge door het afbrokkelen van bestaanszekerheid

..van aanpak

Noodopvang zonder drempel, passende woonplekken voor aandachtsgroepen en investering in preventie

..in Delft en Den Haag is er opvang en ambulante begeleiding, wil je meer weten?

Kijk op de website van Kessler of Perspektief

32.000

Laten we de teller oplopen?

32.000

Laten we de teller oplopen?

Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis
moet er voor
zorgen dat in 2030 dakloosheid is beëindigd.
Kessler en Perspektief maken zich sterk om deze doelgroep niet in de kou te laten staan

“Ons land telt een te groot aantal dakloze mensen. Deze mensen hebben geen thuis waar zij op kunnen terugvallen als basis. Terwijl zij net als ieder ander een eigen plek nodig hebben waar zij zich thuis kunnen voelen. Veel van deze jongeren en volwassenen hebben mij verteld over hun ervaringen. De verhalen over wat zij hebben meegemaakt grijpen mij aan. Bijvoorbeeld over het noodgedwongen verlaten van je huis door schulden of de enorme drempel die je kan ervaren om aan te kloppen voor hulp. De verhalen zijn stuk voor stuk uniek, maar wat deze mensen met elkaar gemeen hebben is de behoefte eerder gezien en gehoord te worden. Daarnaast is preventie heel belangrijk, zodat mensen überhaupt niet dakloos worden en hun eigen huis kunnen behouden. Daarom is het tijd voor een nieuwe aanpak, vanuit een fundamenteel andere kijk op wat nodig is.”

~ Staatssecretaris Van Ooijen

Zes actielijnen

Voor het Actieplan Dakloosheid 2023-2030 zijn zes inhoudelijke actielijnen opgesteld. Ze zijn opgesteld op basis van de leidende principes en de input van de vele partners en betrokkenen. De zes actielijnen zijn:

 1. Versterken bestaanszekerheid: borging van het bestaansminimum;
 2. Preventie: voorkomen dakloosheid is altijd het beste;
 3. Wonen Eerst: iedereen een eigen woonplek met ondersteuning op maat;
 4. Integraal werken in de uitvoering: regie, snelheid en menselijke maat;
 5. Geen beleid zonder ervaringskennis: beleid wordt gemaakt, getoetst en uitgevoerd met mensen met ervaringskennis;
 6. Inclusieve aanpak: aandacht voor jongeren, LHBTIQ+ en dakloze EU-burgers .”

~ Uit: ‘Nationaal Actieplan Dakloosheid’

Dakloosheid is een woonprobleem geworden omdat er een bestaanszekerheidsprobleem aan vooraf is gegaan. De combinatie van groeiende steden en vermindering van sociale steunsystemen en exclusie van groepen mensen zorgt ervoor dat mensen het niet meer zelfstandig redden.

Kessler en Perspektief gaan per 1 januari 2024 fuseren. De reden voor onze fusieplannen zal voor iedereen die in de zorgsector werkt duidelijk zijn: efficiënte samenwerking en krachtenbundeling worden steeds belangrijker om cliënten de zorg te kunnen blijven bieden die ze verdienen.

Onze visie – ‘hoe meer mensen meedoen, hoe krachtiger onze samenleving is’ – betrekken we dan ook op onszelf. Samen staan onze organisaties sterker in deze uitdagende sector en met name voor deze doelgroep.

Wonen is geen privilege. Wonen is een mensenrecht. KesslerPerspektief biedt uitkomst.