Vertrouwenspersoon & klachtencommissie

Zit je iets dwars? Of ben je ontevreden over de zorg en/of ondersteuning die jij krijgt? Vertel het ons. We komen namelijk graag met jou tot een oplossing.
Ook vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig bij ons voelt. En van een klacht kunnen we leren. Het biedt ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe werken de vertrouwenspersoon en klachtencommissie?

Eerst in gesprek

Als je ontevreden bent, is de eerste stap om dit te bespreken met een vertegenwoordiger of een naaste, samen met jouw begeleider en/of diens leidinggevende. Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon cliënten om je klacht verder te bespreken en/of overwegen een klacht in te dienen.

Vertrouwenspersoon cliënten

De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt, begeleidt en adviseert je wanneer je niet tevreden bent. Samen met de cliëntvertrouwenspersoon bekijk je hoe de kwestie het beste kan worden opgelost. De cliëntvertrouwenspersoon behartigt uitsluitend jouw belang en mag en kan je op ieder gewenst moment spreken of bezoeken. De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt je vraag of klacht vertrouwelijk en is voor jou gratis.

Dit kan de clientvertrouwenspersoon voor jou betekenen:

  • luisteren naar jouw verhaal;
  • verhelderen van je klacht;
  • verwijzen;
  • informeren over je rechten;
  • ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing;
  • ondersteunen bij schrijven van een klachtbrief;
  • ondersteunen bij een klachtgesprek.

Onze onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon werkt bij Quasir en is te bereiken via:

  • telefoon: 06-57537520, op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 9.00 tot 17.00 uur
  • e-mail: vpquasir@quasir.nl
  • of te klikken op onderstaande link. Via deze link kom je in een meldformulier van Quasir. Na het invullen, neemt de clientvertrouwenspersoon contact met je op.

Meer informatie vind je op de website: www.quasir.nl

Krijg je zorg in het kader van de Wet zorg en dwang? Dan kun je bij een speciale cliëntvertrouwenspersoon terecht. Klik hier voor meer informatie. 

Klachten van anderen dan clienten of naasten

Ben je buurtbewoner, zorgaanbieder of op een andere manier betrokken bij KesslerPerspektief? Dan kun je je klacht sturen naar klachten@kesslerperspektief.nl .